2007' den beri gerçekleştirdiğimiz faaliyetler:

  • GÜNCEL: Güncelliğini yitirmiş teknolojilere sahip uygulamaların .NET ve Java programları ile yeniden yazılması, revize edilmesi, iyileştirilmesi.
  • MALİYET: Bu yeni teknolojiye geçiş sayesinde yapılması planlanan uygulama geliştirme işlemlerinin zaman ve maliyet açısından daha efektif projelendirilmesi.
  • ARAYÜZ: Mevcut yazılımların bilgi akışının optimum düzeyde yapılabilmesini sağlayacak programların tasarlanması, projelendirilmesi, geliştirilmesi.
  • KONSOLIDASYON: Farklı uygulamalardaki aynı dataların konsolide edilmesi, bilgi girişlerinin tek yerden yapılması, yönetilmesinin sağlanması, bu sayede gereksiz zaman kayıpları ve yapılabilecek olası kullanıcı hatalarının ortadan kaldırılması.
  • RAPOR: Karar alma mekanizmasi için gereken raporların etkin yapılabilmesi.

daha kaliteli hizmet ...

İletişim